Regeringen, S og DF er nået til enighed om nye regler om familiesammenføring med børn

Fremover kan en forælder, der har et barn, som – ligesom barnets anden forælder – er bosiddende uden for Danmark, kun få familiesammenført sit barn til Danmark, hvis forælderen søger herom senest 3 måneder efter, at den pågældende selv har fået opholdstilladelse i Danmark. Dermed sikres det, at børn, der skal have en fremtid i Danmark, kommer hertil så tidligt som muligt.

Regeringen har drøftet sit forslag om ændring af reglerne om familiesammenføring med børn med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Regeringen vil på baggrund af drøftelserne nu udarbejde et lovforslag, der vil betyde, at en udlænding, der slår sig ned i Danmark, skal søge om familiesammenføring til sit barn senest 3 måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse, medmindre ganske særlige grunde gør sig gældende. Ændringerne skal gælde i situationer, hvor barnet og den ene forælder er bosiddende i hjemlandet eller et andet land, og hvor den anden forælder har fået opholdstilladelse i Danmark. Ændringerne vil betyde, at det nuværende krav i sådanne sager om udsigt til vellykket integration bliver afskaffet.

Formålet med ændringerne er blandt andet at sikre klare og gennemskuelige regler, der er nemme for forældrene at indrette sig efter. Med ændringerne tydeliggøres også vigtigheden af, at børn kommer til Danmark hurtigst muligt, hvis de skal bo og leve med forælderen her i landet. Samtidig tages der hånd om de børn, hvor forældrene ellers kunne være fristet til at fastholde børnene i hjemlandet i så lang tid som muligt.

Det er forventningen, at der i sager, hvor en ansøgning om familiesammenføring er indgivet for sent, som udgangspunkt vil kunne træffes afgørelse om afslag relativt hurtigt, da det er enklere for myndighederne at konstatere, hvornår en ansøgning er indgivet, end – som det er tilfældet i dag – om der er udsigt til en vellykket integration. Det vil også betyde, at man fremadrettet i højere grad kan undgå, at børn opholder sig længere tid her i landet, hvor de f.eks. går i skole og til fritidsaktiviteter, for i sidste ende at få afslag på opholdstilladelse.

Forslaget ændrer ikke ved de øvrige betingelser for familiesammenføring med børn (f.eks. forsørgelses- og boligkrav), som efter de gældende regler bliver stillet i dag, og disse vil derfor også fremover skulle opfyldes.

Ændringer vil blive suppleret af en målrettet vejledningsindsats med henblik på, at den herboende forælder er bekendt med, at der hurtigst muligt skal ansøges om familiesammenføring.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Hvis man som forælder ønsker at leve og bo i Danmark sammen med sit barn, skal man tage barnet med hertil med det samme. Man skal altså ikke bare efterlade barnet i hjemlandet i årevis med risiko for, at barnet eksempelvis ender på en koranskole. Hvis barnet skal bo her i landet, skal barnet have mulighed for at vokse op her og tage Danmark til sig. Derfor vil regeringen udarbejde et lovforslag, der vil gøre reglerne for familiesammenføring med børn så simple og letforståelige som overhovedet muligt, så ingen forældre er i tvivl om, hvor vigtigt det er at tage sit barn med til Danmark med det samme, selvom der er en forælder i hjemlandet.”

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

1 Trackback / Pingback

  1. 13-årige Mint kommer formentlig aldrig til at bo i Danmark - Thailand Portalen

Deltag med en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*